Regulamin

Regulamin salonu fryzjerskiego

Niniejszy Regulamin stanowi Ogólne Warunki usług świadczonych w Salonie Fryzjerskim Wojciecha Drab (ul. Szkolna 13, 64-530 Kaźmierz) zwanym w dalszej części „Salonem”.

Decydując się na zabieg Klient akceptuje poniższy regulamin.

 

OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Klient Salonu jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu/usługi oraz do przestrzegania jego postanowień i stosowania się do zaleceń personelu.
 2. Klient przed rozpoczęciem usługi jest zobowiązany udzielić informacji czy nie zachodzą jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do przeprowadzenia zabiegu lub koloryzacji. Zakup usługi w Salonie jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Salon.
 3. Klient przed rozpoczęciem zabiegu zobowiązany jest zdjąć biżuterię, okulary przy czym Salon nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy. Salon nie ponosi odpowiedzialności ponadto za inne rzeczy wartościowe pozostawione bez nadzoru.
 4. Klient ma obowiązek poinformować personel o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
 5. Klient ma obowiązek stosować się do zaleceń po zabiegowych zgodnie z instrukcją przekazaną podczas zabiegu przez personel. Tylko właściwa pielęgnacja i stosowanie zaleceń personelu Salonu może gwarantować najlepsze rezultaty i efekty po wykonanej usłudze w Salonie.
 6. Na terenie Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych i wprowadzania zwierząt.
 7. Nasi Mali Klienci (do lat 9) zobowiązani są przebywać na terenie Salonu tylko pod opieką opiekuna. Salon nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki. Za uszkodzenia lub zniszczenia dokonane przez dzieci odpowiedzialność ponoszę ich prawni opiekunowie.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za zawinione uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia Salonu.
 9. Zakazane jest ponadto na terenie Salonu rejestrowanie obrazu lub dźwięku, chyba, że personel Salonu wyrazi na to zgodę.
 10. Personel Salonu w uzasadnionych wypadkach zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu.

 

OBOWIĄZKI SALONU/ REKLAMACJE

 1. Priorytetem w naszym Salonie jest bardzo wysoka jakość usługi, którą personel Salonu zobowiązany jest wykonywać z należytą starannością.
 2. Ewentualne reklamacje w zakresie wyświadczonej usługi mogą być zgłaszane w ciągu 2 dni od chwili wykonania usługi i tylko osobiście w naszym Salonie.
 3. Reklamacje mogą dotyczyć wyłącznie :
  1. niewłaściwego strzyżenia,
  2. niewłaściwej koloryzacji – tylko jeżeli kolor wyjdzie o 3 tony w odcieniu inaczej, niż w palecie kolorów.
  3. W przypadkach wymienionych powyżej Klientowi przysługuje prawo do wykonania poprawki.
 4. Klientowi nie przysługuje prawo do reklamacji usługi w szczególności, w przypadku gdy Klient :
  1. Nie stosuje się do zaleceń pielęgnacyjnych włosów,
  2. Stosuje niewłaściwe kosmetyki,
  3. Niewłaściwe lub nadmiernie stosuje narzędzia termicznych takie jak: lokówka, prostownica.


ZMIANA TERMINU WIZYTY

 1. Rezerwacja usług odbywa się osobiście w siedzibie Salonu lub telefonicznie pod numerem telefonu : 782-727-041
 2. Klient powinien każdorazowo poinformować Salon (telefonicznie lub osobiście) o konieczności zmiany terminu wizyty najpóźniej w terminie 24 h przed planowaną wizytą. W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu wizyty przed upływem 24 h, Salon zastrzega możliwość pobrania opłaty w wysokości 15 % wartości zamówionej usługi.
 3. Salon zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie w sytuacjach nagłych i niezależnych od Salonu. Do takich sytuacji należy w szczególności : choroba personelu, awaria techniczna lokalu.


OFERTA SALONU

Ceny wskazane w cenniku nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Salon zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usługi, w szczególności w zależności od ilości zużytego materiału lub indywidualnie udzielonego rabatu.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1.05.2019r.
 2. Salon zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.

Copyright 2019 Tomasz Drab All rights reserved.
Polityka bezpieczeństwa